Vergoedingen

De ‘gewone’ fysiotherapie behandelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar wel uit de aanvullende verzekering. Kort Ambacht Fysio heeft met iedere verzekeraar een contract, waardoor u altijd in aanmerking komt voor volledige vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt hangt af van de voorwaarden van uw verzekeraar.

Directe Toegangkelijkheid Fysiotherapie (DTF)

U heeft tegenwoordig geen verwijsbriefje meer nodig om door de fysiotherapeut behandeld te worden. Als u zich rechtstreeks tot ons wendt dan gaan we in de eerste behandeling kijken of de aandoening waar u voor komt, in aanmerking komt om door een fysiotherapeut behandeld te worden. Als dit het geval is dan zullen wij in deze zelfde zitting tot verder onderzoek en behandelen over gaan. Als wij nu echter vinden dat er onzekerheden zijn waardoor het beter is dat er eerst door uw arts naar gekeken wordt dan zal, indien u daarmee akkoord gaat, contact opgenomen worden met uw arts. Het voordeel van deze Directe Toegankelijkheid is dat de behandeling zeer snel ingezet kan worden; immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u hersteld.

De fysiotherapie, zoals die vergoed wordt door uw aanvullende verzekering, komt ook bij deze “zelfverwijzing”   voor vergoeding in aanmerking.

Indien u een langdurige of chronische behandeling zou moeten ondergaan dan is verwijzing door uw arts wel noodzakelijk. 
Ook voor behandeling aan huis is verwijzing van een arts noodzakelijk.

Vergoedingsstelsel en tarieven

CHRONISCHE FYSIOTHERAPIE
Tegenwoordig heeft iedereen in Nederland een verplichte basis-zorgverzekering. Uit deze verzekering wordt de “chronische” fysiotherapie vergoed. Dat wil zeggen dat, indien u een aandoening heeft die vermeld staat op, een door de overheid vastgestelde lijst met aandoeningen, de fysiotherapie volledig vergoed wordt conform deze lijst. Alleen de eerste 20 behandelingen vallen hier niet onder; deze worden dan weer vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. In de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering kunt u zien hoeveel daarvan vergoed wordt. De vergoedingen voor reuma en osteoporose zijn per 2012 uit de basisverzekering gehaald door de minister van VWS.

OVERIGE FYSIOTHERAPIE
In deze link kunt u zien wat de fysiovergoeding is door de diverse verzekeraars.
De overige fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is dus afhankelijk van het type aanvullende verzekering dat u afgesloten heeft voor hoeveel behandelingen u in aanmerking komt. Dit aantal kunt u terug vinden in uw polisvoorwaarden. Voor de, in onze regio, het meest voorkomende aanvullende verzekeringen vindt u hieronder een indicatie voor de fysiotherapie dekking.

Beschrijving Bedrag
Fysiotherapie (zitting)
€ 40,-
Manuele therapie
€ 51,-
Oedeemtherapie
€ 51,-
Eenmalig consult + rapport
€ 55,-
 Intake na verwijzing
€ 50,-
Screening, intake onderzoek
€ 50,-
Telefonisch consult
€ 36,-
Extra lange zitting complexe zorgvraag
€ 45,-
Medische fitness 13 weken
€ 125,-
Intake medische fitness
€ 45,-
Toeslag aan huis behandeling
€ 14,-
Toeslag behandeling in inrichting
€ 7,-

* afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht

Bovenstaande tarieven gelden voor zover er geen directe afspraken gemaakt zijn met uw zorgverzekeraar.  Bij een contract met een zorgverzekeraar gelden de daarmee afgesproken voorwaarden,  welke bij de desbetreffende zorgverzekeraar opvraagbaar zijn. We hebben voor zover mogelijk , met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2024.